به گزارش پارس نیوز، شاید برایتان عجیب باشد که یک مسئول خودش برای خودش نامه بزند و خودش در نامه‌ای که خطاب به خودش است! با بازنشستگی مشاغل و سخت و زیان آور کارکنان  مخالفت کند. 

اما این اتفاق که در دانشگاه علوم پزشکی تبریز رخ داده این روزها دستمایه خبر و طنز در فضای مجازی شده است. معاونت توسعه این دانشگاه در نامه‌ای خودش را خطاب داد و بنا بر دلایلی با بازنشستگی کارکنان در مشاغل سخت و زیان آور این دانشگاه به دلیل نبود منابع مالی  مخالفت کرده است. 

خود ارجاعی و تضاد منافع از مشکلات بزرگ و آفت‌های مدیریتی در کشور است که لازم است با برخورد قاطع و سریع مسئولان نظارتی جلوی آن گرفته شده و از تکرار چنین اتفاقاتی گرفته شود. دست به دست شدن این نامه در فضای مجازی باعث بی اعتمادی مردم به دولت شده و قطعا برخورد جدی با بانیان این امر می‌تواند به جلب اعتماد عمومی کمک کند.