به گزارش پارس نیوز، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه سمینار نقش ارتباطات در توانمندسازی زنان گفت: رفع فیلترینگ تلگرام صرفا با دستور دادستانی ممکن است و فکر می کنم اگر پیام رسانهای داخلی بتوانند ظرفیتهای موجود در کشور را جذب کنند، این احتمال وجود داشته باشد که دادستانی کل در این مورد تجدید نظر کند.

وی در مورد فیلترینگ توئیتر هم تاکید کرد: در مساله فیلترینگ توئیتر دادستانی حکمی صادر کرده و در حال حاضر برخی وزرا هم امضاهایی را مبنی بر تجدیدنظر دادستانی جمع آوری کرده اند و در دستور کار است.