به گزارش پارس نیوز، 

علی اکبر صالحی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در تشریح آخرین وضعیت بازطراحی رآکتور اراک، گفت: در برجام متولی بازطراحی رآکتور اراک خود ایران است و ما طراحی را انجام داده و در معرض بررسی چینی ها قرار می دهیم و آنها بررسی کرده و اگر اشکالاتی به نظر آنها برسد با کارشناسان ما مطرح کرده و اصلاح می شود و نسخه نهایی به امضای آنها می رسد.

رییس سازمان انرژی اتمی، با بیان اینکه بازطراحی رآکتور اراک به صورت مفهومی به اتمام رسیده و چینی ها آن را تایید کرده اند ، افزود: طراحی پایه رآکتور نیز تمام شده و مهر تایید آن را زده اند، همچنین طراحی جزیی رآکتور در جریان است و بخش قابل توجهی از آن تمام شده که آنها در حال بررسی این بخش هستند و کارشناسان دو کشور با یکدیگر مذاکرات تخصصی را انجام می دهند که به زودی این مرحله نیز مهر تایید می گیرد و پس از آن به ساخت تجهیزات موردنیاز می رسیم.

صالحی تصریح کرد: به صورت کلی بازطراحی رآکتور اراک برنامه ای 5 ساله داشته که ما نسبت به برنامه ریزی خود جلوتر بوده و امیدواریم که ظرف سه سال و نیم باقی مانده بازطراحی به اتمام برسد./

پایان پیام