سردار مسعود منفرد موضوع سرقت را یکی از اولویت های پلیس آگاهی در سال ۹۴ عنوان کرد و گفت: با تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت، در اواخر سال ۹۳ و تاکیدات فرمانده نیروی انتظامی، این قرارگاه با قوت به کار خود ادامه داد. با توجه به حضور پلیس های تخصصی و نقش موثر آنها، خوشبختانه اقدامات مثبتی در راه پیشگیری از جرم و سرقت انجام شد.

وی با اشاره به ماموریت های مختلف پلیس آگاهی ادامه داد: در سال جدید دو موضوع مهم و مورد تاکید مقام معظم رهبری و فرماندهی نیروی انتظامی مبنی بر استرداد اموال مسروقه به مالباختگان و جلب رضایت آنها و همچنین مبارزه با شبکه های قاچاق، در اولویت ماموریت های پلیس آگاهی ناجا قرار گرفته است.

سردار منفرد گفت: ادامه کار قرارگاه سرقت و پیشگیری از رشد این جرم در کشور و نیز مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همچنان در سال ۹۵ نیز در دستور کار پلیس آگاهی ناجا قرار دارد.

وی گفت: با توجه به گستردگی ماموریت های پلیس آگاهی، هیچ ماموریتی به فراموشی سپرده نمی شود و همه به موازات یکدیگر به انجام می رسد.

جانشین رئیس پلیس آگاهی ناجا، همچنین درباره میزان کشف پرونده های قتل هم گفت: بیش از ۸۶ درصد پرونده های قتل، توسط پلیس آگاهی به سرعت کشف و پرونده به مقامات قضائی ارجاع داده می شود.