~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس مجید قدمی در مراسم بازگشایی مدارس اردبیل با بیان اینکه آموزش و پرورش رسالت آینده سازی را دنبال می کند، گفت: ۳۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای این وزارتخانه پیش بینی شده است که رقم آن به دلیل اهمیت تعلیم و تعلم است.

وی با تاکید به اینکه در مقابل دانش آموزان نیز باید نسبت به رسالت خطیر خود احساس مسئولیت کنند، ادامه داد: آموزش و پرورش ایجاد فضای سالم و سازنده تربیتی برای دانش آموزان را دنبال می کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: مدارس امروز محلی برای خودباوری و رشد و تعالی است. تعلیم و تربیت به معنای زنده کردن انسان است و چنین مسئولیتی برای مربیان سخت و پیچیده خواهد بود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور به اجرای برنامه‌های حمایتی ویژه از دانش آموزان خاص اشاره و تصریح کرد: از جمله تولید محتوای غنی برای دانش آموزان چند معلوله مورد تاکید است و در این راستا کتبی در خصوص دانش آموزان معلول ترجمه شده و در اختیار معلمان قرار خواهد گرفت.