عضلات بدن محمد صلاح سوژه شد . عضلات بدن محمد صلاح ورزیده است. عضلات بدن محمد صلاح نشان میدهد او ورزشکار حرفه ای است. 


عضلات بدن محمد صلاح ستاره لیورپول توجه کاربران در شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرد. وی پس از گلزنی مقابل کریستال پالاس پیراهن خود را از تن کنده و شادی گل خود را با نمایش عضلات ورزیده خود برگزار کرد.