در خبرها آمده یورگن کلوپ برای آوردن سرخیو راموس به لیورپول دست به کار شده؛

این موضوع به همراه خاطره بد محمد صلاح از مصدومیت شدیدش توسط راموس، سوژه کارتون سایت گل شد.

محمد صلاح