عاقبت به خیری خوب است. آرزوی همه عاقبت به خیری است. همه دعای عاقبت به خیری دارند.


حجت الاسلام محمد علی‌آبادی کارشناس مذهبی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، معنی اولیه عاقبت به خیری و مفهوم ساده ی این اصطلاح را رسیدن انسان به خیر و خوبی در پایان کارش دانست و گفت: ما خیر و خوبی را در معانی مختلفی به کار می‌بریم، اما چیزی که به عنوان معدن، سر منشأ خیر و منبع خوبی ها است چه بوده که عاقبت انسان به آن ختم شده یعنی ختم به خیر می‌شود؟

 

وحدانیت سرمنشأ هر خوبی

وی ادامه داد: با رجوع به ادله نقلی یعنی آیات، روایات و ادعیه یک معنی از خیر و کمال مطلق برای انسان آشکار شده و آن هم ذات حق تعالی، خداومند منان است. به عنوان نمونه در مناجات خمسه عشر این عبارت را می‌بینیم: «کیف ارجو خیرَک و الخیرُ کلُّه بیَدِک»/خدا یا من چه گونه به غیر تو امید داشته باشم با وجود این که همه خیر و خوبی ها در دست توست. پس تنها یک سر منشأ خیر و خوبی  وجود دارد. البته این مطلببا دلائل عقلی و فلسفی هم قابل اثبات است.

عاقبت به خیری در یکایک امور

این کارشناس مذهبی با بیان این که بعد از روشن شدن معنای عاقبت به خیری می توان از راه های عاقبت به خیر شدن صحبت کرد، افزود: ما کار هایی  جزئی در زندگی داریم. اگر در هر کاری بخواهیم عاقبت به خیری شویم باید در پایان عمر بتوانیم بگوییم که اعمال ما خدایی بوده و با انجام آن ها در مسیر حرکت به سمت خدا قدم برداشته ایم .

تنظیم اعمال با برنامه خدا                                                                                                                                                               

علی‌آبادی تصریح کرد: حال این سوال پیش می آید برای قدم بر داشتن در مسیر خدا چه کاری باید انجام داد؟ اگر انسان اعمالش را طبق برنامه خدا تنظیم کند، به او نزدیک شده و محبتش بیشتر می‌شود. در هر کاری انسان اگر در راستا رضایت خداوند و بر اساس محبت او اعمالش را انجام دهد در پایان کار میتواند بگوید که عاقبت به خیر شده چرا که پایان کار او خدایی است.

عاقبت به خیری در کل زندگی

وی گفت: گاهی اوقات عاقبت به خیری برای پایان کل زندگی نیز استفاده می شود . انسان عاقبت به خیر در طول زندگی  دنیایی مسیر حرکت به سمت آن وجود بی‌نهایت را پیش گرفته و با برداشتن قدم در مسیر رسیدن به خدا عاقبت به خیر می‌شود.

 حجت الاسلام محمد علی‌آبادی در آخر اظهار کرد: در واقع عاقبت به خیر شدن در زندگی به این است که برایند کار های انسان در مسیر حرکت پیامبر خدا و یک برایند مثبت و رو به جلو باشد. هر چه قدر این حرکت به سمت خدا بیشتر، انسان موفق تر و عاقبت به خیر تر و زندگی او خدایی تر است .