بر اساس اعلام فدراسیون جهانی تکواندو، مسابقات فینال جایزه بزرگ(گرند پری) 2016 تاریخ 19 و 20 آذر ماه در شهر "باکو" آذربایجان برگزار خواهد شد. 
 
در مسابقات فینال گرندپری سال 2015 تنها هشت تکواندوکاربرتر رنکینگ المپیکی حضور داشتند ولی در این دوره در هر وزن 16 نفر براساس آخرین رنکینگ اعلام شده درماه اکتبر می توانند در این رقابت‌ها شرکت کنند و حداکثر سهمیه هر فدراسیون در هر وزن 2 نفر می باشد.
 
بر همین اساس از کشورمان هفت تکواندوکار در بخش مردان و یک تکواندوکار در بخش زنان مجوز حضور در این مسابقات را دارند. در بخش مردان فرزان عاشورزاده و آرمین هادی پور(وزن 58- کیلوگرم)، بهنام اسبقی و ابوالفضل یعقوبی (وزن68- کیلوگرم)، مهدی خدابخش و مسعود حجی زواره (وزن 80- کیلوگرم) و سجاد مردانی(وزن 80+ کیلوگرم) و در بخش زنان نیز کیمیا علیزاده (وزن 57- کیلوگرم)، مجوز حضور در این مسابقات را دارند.
 
مسابقات فینال گرندپری G8 است و به نفر اول هر وزن 80 امتیاز، نفر دوم 48 امتیاز و نفر سوم 28.8 امتیاز در راستای افزایش امتیازات رنکینگ تعلق خواهد گرفت.