به گزارش پارس به نقل از ایسنا: مقتدی صدر به دولت عراق توصیه کرد که به نیروهای جهادی ضد داعش توجه کند تا ارتش عراق زمام امور را به دست بگیرد نه گروه‌ها یا شبه‌نظامیان تا از این طریق آبرو و وجهه دولت حفظ شود.


به گزارش پایگاه اینترنتی المسله، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در بیانیه‌ای مطبوعاتی عنوان داشت: ما همچون گذشته به روش خود که از آن کوتاه نیامده و نخواهیم آمد، پایبند هستیم که براساس این روش به هیچ‌وجه در کنار اشغالگر حال به هر روشی که به اشغالگری بپردازد، نمی‌ایستیم چراکه این اشغالگران در حال حاضر با مشاوران نظامی و با جنگنده‌های خود بر فراز آسمان عراق حضور دارند.

وی افزود: ما این تصمیم را اتخاذ کردیم که برای هماهنگی با دولت جهت اعزام نیروهایی که عراق را دوست دارند و به جانفشانی برای این کشور اعتقاد دارند، در آمادگی کامل به سر ببریم تا این نیروها را وارد ارتش کرده تا برای دور کردن خطر کنونی از سامراء و با هماهنگی با ما در سامراء بجنگند.

وی تاکید کرد: ما آمادگی خود را برای پیوستن به ارتش و پلیس جهت حفظ اراضی در استان‌های جنوبی اعلام می‌کنیم تا از این طریق کمبود نیرو که در صورت پیوستن برخی از یگان‌های نظامی به نیروها در خارج از این استان‌ها به وجود می‌آید، جبران شود.

مقتدی صدر تصریح کرد: باید به نقش اطلاعات و ارتباطی اهمیت داد چراکه ما تمایل داریم که در این خصوص با دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری داشته باشیم چراکه صرفاً فعالیت‌های نظامی برای پیروزی بر دشمن کافی نیست و تمامی این اقدامات برای حفظ وجهه عراق و مذهب‌ها و برای دفاع از مقدسات است که دفاع از آن وظیفه ما است و ما در این میان بر اصل ثابت خود که همان عدم همکاری با اشغالگر است، پایبندیم.

رهبر جریان صدر عراق همچنین به دولت سفارش کرد که توجه خود را نسبت به نیروهای جهادی ضد داعش بیشتر کند و این ارتش باشد نه دیگر گروه‌ها و شبه‌نظامیان که زمام امور را در اختیار داشته باشند تا وجهه و آبروی دولت عراق حفظ شود.