گرانفروشی پروازهای اربعین شروع شد. با وجود نرخ مصوب سازمان هواپیمایی برخی به گرانفروشی پروازهای اربعین اقدام کردند. گرانفروشی پروازهای اربعین در حالیست که نرخ پرواز  ۵ میلیون تومان اعلام شد.


در حالی که قیمت پروازهای اربعین روز گذشته ۵ میلیون تومان اعلام شد، برخی ایرلاین‌های داخلی اقدام به عرضه این بلیت بالاتر از نرخ مصوب در کنار قیمت‌های نجومی ایرلاین‌های خارجی کرده‌اند.

 

در حالی که قیمت پروازهای اربعین روز گذشته ۵ میلیون تومان اعلام شد، برخی ایرلاین‌های داخلی اقدام به عرضه این بلیت بالاتر از نرخ مصوب در کنار قیمت‌های نجومی ایرلاین‌های خارجی کرده‌اند.