به گزارش پارس نیوز، تامین اجتماعی مجوز بیمه ۱۰ هزار کارگر ساختمانی را صادر کرد این در حالی است که طبق گفته انجمن کارگران ساختمانی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت بیمه هستند. عضو هیئت مدیره انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، به خراسان می گوید، سهم بیمه توسط کارگر و کارفرما پرداخت می شود با وجود این، این بیمه خدمات ویژه ای به کارگر ارائه نمی دهد

صادق غفوریان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از بیمه شدن ۱۰ هزار کارگر ساختمانی در اردیبهشت ماه خبر داده و این در حالی است که عضو هیئت مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ایران در گفت وگو با خراسان نه تنها این تعداد را در برابر کارگران بدون بیمه ناچیز می داند، به این نکته هم اشاره می کند که این بیمه، اساسا بیمه ای کم خاصیت با سطح نازلی از خدمات است.

۱۰ هزار کارگر در اردیبهشت بیمه می شوند

انتهای هفته گذشته، موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: با توجه به منابع جذب شده اردیبهشت امسال ۱۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی در سراسر کشور، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گیرند.

قطع بیمه ۳۰۰ هزار کارگر

این در حالی است که نمایندگان انجمن ها و اتحادیه های کارگران ساختمانی معتقدند، طی سه سال گذشته بیمه حدود ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی قطع شده است. مشکلات و اختلاف نظرها درخصوص قوانین موجود در این زمینه باعث شد که جریان بیمه این کارگران متوقف شود.

ماجرا به ماده ۵ قانون بیمه کارگران و میزان عوارض پروانه ساختمان برمی گشت که با پرداخت آن توسط کارفرما، بخشی از آن باید برای بیمه کارگران ساختمانی هزینه شود.

در عین حال، مشکلات موجود و موانع و چالش هایی که در این زمینه وجود داشت، با اصلاحیه ای که به تازگی در مجلس صورت گرفت، سهم پرداختی توسط کارفرمایان کاهش یافت و زمینه انجام بیمه کارگران فراهم شد.

مدیرعامل تامین اجتماعی در این زمینه گفت: «سازمان تامین اجتماعی براساس اصلاحیه ماده پنج قانون بیمه کارگران ساختمانی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و همچنین ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند.با این اصلاحیه مشکل تامین منابع بیمه کارگران تا حد مشخصی حل شده است و از این پس براساس منابع تامین شده تعدادی از کارگران ساختمانی بیمه خواهند شد.»

۶۷۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه هستند

در عین حال، هم اکنون طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی ۶۷۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه هستند و آن طور که رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی اعلام کرده است، ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی نیز بیمه نیستند.

حادثه روزانه برای ۲.۵ نفر از کارگران ساختمانی

جدا از سختی ها و مشقت های معیشتی که روز به روز گریبانگیر طبقه کارگر به ویژه کارگران ساختمانی است، آن ها با حوادث سخت کار نیز مواجه هستند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در این باره با اشاره به ضرورت بیمه کارگران ساختمانی می گوید: «تعداد حوادث شغلی در این شغل بسیار زیاد است. روزانه دو ونیم نفر فوتی بین کارگران ساختمانی داریم که آمار بسیار بالایی است، تعداد بسیاری از کارگران نیز روزانه قطع نخاع و قطع عضو می‌شوند. بیمه حق اولیه هر فردی است، اما متاسفانه بعید می‌دانیم با این قانون تمام کارگران ساختمانی که چشم انتظار بیمه بودند به حقشان برسند.»

منبع : مشرق