به گزارش پارس نیوز ، حذف سهمیه بنزین دولتی برای رانندگان اسنپ و تپسی، ضربه مهلکی به این کسب و کارهای نوپا و پررونق وارد خواهد کرد. پیش از این، رانندگان این شرکت ها از سهمیه ای اختصاصی بهره مند می شدند که به آن ها امکان می داد با هزینه سوخت پایین تری به مسافرکشی بپردازند. اما با حذف این سهمیه، هزینه های سوخت به طور چشمگیری افزایش یافته و درآمد خالص رانندگان را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

این وضعیت منجر به کاهش انگیزه رانندگان برای فعالیت در اسنپ و تپسی خواهد شد. بسیاری از رانندگان ترجیح می دهند شغل خود را عوض کنند و یا به صورت پاره وقت با این شرکت ها همکاری نمایند. نتیجه این امر، کاهش تعداد رانندگان فعال و افزایش زمان انتظار برای مسافران است.

علاوه بر این، حذف سهمیه بنزین، شرکت های اسنپ و تپسی را نیز با چالش جدی روبرو کرده است. با کاهش تعداد رانندگان فعال، کیفیت خدمات رسانی این شرکت ها تحت تاثیر قرار گرفته و رضایت مشتریان نیز سیر نزولی پیدا خواهد کرد.