به گزارش پارس نیوز ، سرهنگ پیمان کرمی روز چهارشنبه هشتم فروردین با بیان اینکه محدودیت تردد در این محورها تا کاهش ترافیک ادامه خواهد داشت؛ گفت: تردد از کرج تا شهرستانک به صورت دو طرفه و از شهرستانک به بعد یک طرفه و به سمت مازندران است.