به گزارش پارس نیوز به نقل از ایسنا ، دکتر بهرام عین‌اللهی در این باره گفت: بخشنامه شده که هیچ بیمارستانی در ایام نوروز از متخصص خالی نباشد و به شکل تقسیم کاری که صورت می‌گیرد، حتما متخصص در همه رشته‌ها در بیمارستان‌ها حضور دارند.

وی گفت: سال گذشته نیز شخصا از بسیاری از بیمارستان‌ها بازدید کردم. برای امسال نیز با روسای دانشگاه‌ها صحبت شده که اقدامات مورد لزوم در این زمینه انجام شود.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه ارایه خدمات اورژانسی از جمله رسیدگی به سکته‌ها و سایر موارد تعطیلی بردار نیست، گفت: باید خدمات مورد لزوم در بیمارستان‌ها ارایه شود، این جزو وظایف ما است و باید خدمات اورژانسی برقرار باشد.