به گزارش پارس نیوز به نقل از ایسنا بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی طی هفت روز گذشته منتهی به ۱۲ اسفندماه، کشور به‌طور میانگین ۱۶.۷ میلیمتر بارش دریافت کرده که این میزان در بلندمدت ۷.۶ میلیمتر است بنابراین ۱۲۱ درصد بارش بیشتر در این بازه زمانی دریافت شده است.

از ابتدای ماه جاری منتهی به ۱۲ اسفندماه به‌طور میانگین  ۲۰.۹ میلیمتر بارش ثبت شده در حالی که میزان آن در بلندمدت ۱۱.۶ میلیمتر است. در نتیجه ۷۹.۸ درصد با افزایش بارش نسبت به بلند مدت روبرو بوده‌ایم.

از ابتدای زمستان تا ۱۲ اسفندماه به‌طور میانگین ۶۶.۸ میلیمتر بارش در کشور ثبت شده که نسبت به میانگین بلند مدت(۸۱.۱ میلیمتر) با کاهش ۱۷.۶ درصدی بارش روبرو هستیم.

از ابتدای سال جاری تا ۱۲ اسفندماه به‌طور میانگین ۱۰۰.۱ میلیمتر بارش ثبت شده این در حالیست که میانگین بارش در بلندمدت ۱۴۰.۱ میلیمتر است که کاهش بارش ۲۸.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

جدول اطلاعات پهنه‌ای بارش‌ استان‌ها از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه) نشان می‌دهد تنها استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، گلستان و مازندران نسبت به دوره بلندمدت بارش بیشتری دریافت کرده‌اند که این میزان برای سیستان و بلوچستان ۱۵.۵ درصد، گلستان ۹.۶ درصد و مازندران ۵.۹ درصد و کردستان ۰.۵ درصد است.

بارندگی در سایر استان‌ها  کمتر از حد نرمال بوده است و در این زمینه هرمزگان بدترین وضعیت را تجربه می‌کند چراکه ۶۶.۱ درصد کمتر از حد نرمال طی سال آبی جاری بارش دریافت کرده است.

استان تهران نیز از جمله استان‌هایی است که با کم‌بارشی روبرو بوده است. در حالی که میانگین بارش تهران در بلند مدت ۱۴۸.۴ میلیمتر است ولی تنها به‌طور میانگین ۹۸.۴ میلیمتر بارش دریافت کرده است که نشاندهنده کاهش ۳۳.۷ درصدی بارش در این استان است.