علی اکبر ملکوتی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تهران طی سه سال پی‌درپی خشکسالی را تجربه می‌کند و همین مساله موجب شده تا منابعی که به عنوان منابع سطحی تامین کننده آب شرب شهروندان ساکن در شهر تهران است در پشت سدها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند، اظهار کرد: میزان ذخایر سدهای تهران در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته و از سال آبی جاری تا کنون تنها حدود ۱۰۳.۵ میلیمتر بارندگی در حوضه‌های آبریز را شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه میزان بارش‌هادر مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲.۹ درصد کاهش داشته است و باید توجه داشت که سال قبل نیز سال آبی خشکی بود، گفت: میزان بارش‌ها در مقابسه با مدت متوسط بلند مدت نیز ۳۹ درصد کاهش یافته است، به دلیل بارش‌ها خداوند را شاکر هستیم اما باید در جریان باشید که این بارندگی‌ها به صورت برف بوده و به دلیل اینکه سرما در ارتفاعات حاکم است مانع از ذوب برف و آورد آب پشت سدها در شرایط فعلی می‌شود.

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد با تاکید بر اینکه همچنان نیازمند مدیریت و کنترل مصرف در شهر تهران هستیم، اظهار کرد: منابعی که در شهر تهران برای تامین آب شرب درنظر گرفته می‌شود عمدتا از منابع آب سطحی است، این منابع محدود هستند و باید رویکرد مصرف تغییر کند، از آب شرب برای مصارف غیر ضرور استفاده نشود.

ملکوتی با اشاره به سنت خانه‌تکانی و افزایش مصرف آب در این ایام، گفت: در این شرایط لازم است که از شرایط جایگزین استفاده کنیم، از آب شرب برای شستشو در و پنجره حیات و ... استفاده نشود و از روش های کم آب‌بر بهره ببریم چراکه منابعی که اکنون به‌صورت محدود در اختیار ما است باید به آیندگان تحویل داده شود.

افزایش افسارگسیخته مصرف آب

وی با اشاره به میزان مصرف آب در شرایط کنونی، گفت: مصرف لحظه‌ای آب ۵۲ هزار لیتر بر ثانیه در روزهای گذشته ثبت شد،   این عدد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و نباید میزان مصارف بیش از متوسط ۳۶ هزار لیتر باشد، شهروندان باید میزان مصرف را مدیریت کنند، هرچه بیشتر بتوانیم مدیریت کنیم شرایط بهتر خواهد بود.

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد تصریح کرد: علی‌رغم افزایش مصرف هیچ برنامه‌ای برای جیره‌بندی آب در تهران وجود ندارد اما هرچه مصرف افزایش پیدا کند برای اینکه بتوانیم تامین آب در شهر تهران را داشته باشیم نیاز داریم که روزانه ذخیره‌های مخزن را به اندازه حداقل یک میلیون و  ۲۰۰ هزار مترمکعب داشته باشیم، هرچقدر شهروندان آب بیشتری مصرف کنند حجم مخازن شهر تهران که به صورت شبانه‌روز ذخیره می‌شود کاهش پیدا می‌کند و این موضوع منجر به افت فشار در برخی از شبکه‌ها می‌شود.

ملکوتی با اشاره به لزوم توجه به مدیریت مصرف، گفت: درحال گذر از فصل سرما هستیم، افزایش دما منجر به افزایش مصرف خواهد شد پس لازم است میزان مصرف کنترل شود تا منابع به‌طوور صحیح توزیع شود.

وی با تاکید بر اینکه در ماه‌های آینده و با گرم‌شدن هوا شاهد ورود روان‌آب‌های حاصل از ذوب برف در بالادست سدها به داخل مخازن آبی هستیم، تصریح کرد: تمام بارش‌هایی که در حوضه تامین آب شهر تهران داریم به صورت برف بوده که به صورت روان‌آب در مخازن سدها جاری می‌شوند.

به گفته مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد تا کنون مکزان بارش‌ها کمتر از سال قبل بوده و باید متوسط ۳۰۰ متوسط بارندگی در تهران داشته باشیم تا از منابع پایدار برخوردار باشیم، تا کنون ۱۰۳.۵ میلیمتر بارندگی در تهران را شاهد بودیم که در مقایسه با سال قبل که سال خشکی نیز بوده میزان بارش‌ها کاهش یافته است.