جعفری چگینی دادستان اهواز، گفت: هر کدام از محکومان به ۳ سال حبس تعزیری و پرداخت دیه به خانواده و ورثه جانباختگان حادثه، اقامت اجباری، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، لغو پروانه اشتغال و منع اشتغال در حرفه مهندسی ساختمان محکوم شدند.

وی افزود: تاکنون ۱۰ نفر از محکومان در حال حاضر دوران حبس خود را سپری می‌کنند و حکم مابقی محکومان صادر شده است، که در اسرع وقت حکم جلب آن‌ها اجرایی خواهد شد.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما خوزستان، دادستان اهواز با بیان اینکه بخشی از دیات به خانواده‌های حادثه دیدگان ریزش ساختمان متروپل آبادان پرداخت و اعلام رای نهایی دادگاه در حضور خانواده‌های آسیب دیده از حادثه متروپل آبادان اعلام شده است اسامی این محکومان را اعلام کرد.

۱-امین تقوی فر (مهندس ناظر) به میزان دو نیم درصد تقصیر

۲- امیر اسماعیلی ورد نجانی (سرپرست وقت معاونت سرمایه گذاری و نماینده فنی از طرف شهرداری -کارمند) به میزان دو نیم درصد تقصیر

۳-عبدالرضا نادریانفر (سرپرست دفتر نظام مهندسی آبادان) به میزان ۲درصد تقصیر

۴-سعید پارسافر (طراح و مشاور) به میزان ۲ درصد تقصیر

۵- محمد قنبر دزفولی (طراح و مشاور) به میزان ۲ درصد تقصیر

۶- محمودرضا شیرازی (شهردار سابق) به میزان یک ونیم درصد تقصیر

۷- حسین حمیدپور (شهردار سابق) به میزان یک و نیم درصد تفسیر

۸- علیرضا بازافت (سرپرست منطقه یک شهرداری) به میزان یک و نیم درصد تقصیر

۹- خرم مولایی سفید دشتی (سرپرست منطقه شهرداری) به میزان یک و نیم درصد تقصیر

۱۰- فرهاد میاحی (مدیر منطقه یک شهرداری) به میزان یک درصد تقصیر

۱۱-محمد ذوقی (سرپرست فنی و شهرسازی منطقه شهرداری) به میزان یک درصد تقصیر

۱۲- محمد حویزاوی (شهردار) به میزان نیم درصد تقصیر

۱۳- فریبرز دائم الذکر (مسئول فنی و شهرسازی منطقه یک شهرداری) به میزان نیم درصد تقصیر

۱۴- علیرضا بچاری (سرپرست شهرداری آبادان) به میزان نیم درصد تقصیر

۱۵- محمدحسن حیاتی (سرپرست شهرداری آبادان) به میزان نیم درصد تقصیر

۱۶- امید طاها زاده (سرپرست شهرداری آبادان) به میزان نیم درصد تقصیر

۱۷- سید جمال الدین موسوی (مدیرعامل شرکت مشاور) به میزان نیم درصد تقصیر

۱۸- محسن وزیری قنات نوئی (طراح و مشاور) به میزان نیم درصد تقصیر

۱۹-محمدرضا صالحی وانانی (سرپرست دفتر نظام مهندسی آبادان) به میزان نیم درصد تقصیر و محمد خواجه پور (ناظر سازه) به میزان نیم درصد تقصیر

خانواده‌های حادثه دیدگان در گفتگو با دادستان مرکزی استان خواستار رسیدگی کامل به احکام صادر شده محکومان هستند.