به گزارش خبرنگار حوزه انرژی خبرگزاری صدا و سیما ، میزان مصرف گاز بالاتر از میانگین وزنی دما است‌، این به این معناست که هرچه قدر دما کاهش پیدا می‌کند، میزان مصرف گاز افزایش می‌یابد.

این گزارش پیش بینی کرد تا ۲۷ آذر، مصرف گاز در کشور به بیش از ۶۰۰ میلیون متر مکعب برسد.

بر اساس این گزارش، شمال غرب و شمال شرق کشور بیشترین مصرف گاز را دارند. در میان شهرستان‌ها نیز تهران با ۸۹ میلیون مترمکعب، خراسان رضوی با ۵۰ میلیون مترمکعب و مازنداران با ۳۶ میلیون مترمکعب بیشترین مصرف گاز را دارند.