به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، عرصه‌ای راهبردی و حیاتی که با جان و سلامت جامعه ارتباط دارد و در بزنگاه‌های تاریخی به عنوان ابزاری مهم در تأمین امنیت روانی و سلامتی جامعه عمل کرده است. کارشناسان معتقدند که بومی‌سازی محصولات دارویی و درمانی نقشی مؤثر در بی‌اثر کردن تحریم‌ها دارد. به همین دلیل حمایت از تولید داخلی این محصولات؛ ایران را به کشوری خودکفا در تأمین نیازها بدل خواهد کرد.

در همین راستا هم تلاش شرکت‌های دانش بنیان، فناوران و سرآمدان علمی کشور منجر به این شده که امروزه ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز مردم در کشور تولید شود و تنها ۳ درصد این محصولات وارداتی است. داروهایی که با توان تخصصی و دانشی به تولید رسیده و در اختیار بیماران و نظام بهداشت و درمان قرار گرفته است.

در حال حاضر ۴۶۶ شرکت دانش‌بنیان برای توسعه و تولید داخلی دارو و فرآورده‌های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان تلاش می‌کنند.

این شرکت‌ها با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان توانسته اند بازار داروی کشور را به سمت خوداتکایی و کاهش وابستگی‌های شدید به بازار جهانی سوق دهند.