مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران در دهمین شنبه‌های امید و افتخار و در مراسم بهره برداری از نخستین مرکز مدیریت یکپارچه شهری و ضمن عرض تسلیت به خانواده شهدای شاهچراغ اظهار کرد: حادثه شاهچراغ استکبار جهانی را برهمگان روشن کرد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به مجموعه‌ای که امروز به بهره برداری رسید گفت: در گذشته این کار در فضای باز انجام می‌شد و مخاطرات زیست محیطی داشت و امروز بعد از ایجاد این پروژه به جهت تسویه شیر آبه پسماند محیط زیست از بین نمی‌رود.

پیرهادی بیان کرد: تا چند سال آینده بیش از ۸۰ درصد زباله‌های تهران در همین ایستگاه‌های میانی تفکیک می‌شوند و منجر به کاهش هزینه‌ها می‌شوند.

وی با اشاره به ایجاد کارخانه‌ها در حوزه بازیافت خاک و نخاله‌ها گفت: تا چندی دیگر شاهد ایجاد اولین مرکز بازیافت خاک و نخاله که برای محیط زیست از اهمیت بسزایی برخوردار هستند خواهیم بود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران درباره زباله سوز‌ها گفت: درحال حاضر یک زباله سوز در تهران وجود دارد و یک زباله سوز دیگر نیز به شهر تهران اضافه خواهد شد و در حوزه زباله‌های بیمارستانی اهمیت بسزایی دارد.