به گزارش پایگاه خبرگزاری فارس از تهران؛ محسن منصوری استاندار تهران در مورد تصمیمات اتخاذ شده برای تسهیل ترافیک استان با اشاره به هماهنگی انجام گرفته با معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برای کاهش پیک ترافیکی مهرماه اظهار کرد: به منظور کاهش پیک ترافیکی مهرماه مقرر شد شروع کار ادارات و سازمان‌های شهر تهران از ساعت ۷ تا ۹ صبح به‌طور شناور در نظر گرفته شده و مطابق این مصوبه تغییری در میزان حضور کارمندان در طول روز مطابق ضوابط و مقررات در محل کار ایجاد نخواهد شد و متناسب با ساعت ورود کارمندان به شکل شناور در محل کار، ساعت پایان کار در همان روز نیز شناور تعیین می‌شود. 

شروع کار بانک‌ها از ساعت ۷ صبح

وی گفت: ساعت شروع خدمات رسانی بانک‌ها ساعت ۷ صبح و زمان حضور کارمندان در بانک ساعت ۶:۳۰ است. 

استاندار تهران در مورد ساعت فعالیت مدارس عنوان کرد: ساعت فعالیت شیفت صبح مقاطع متوسطه ۷:۳۰ و مقاطع ابتدایی شهر تهران ۸:۳۰ در نظر گرفته شد. 

منصوری سپس ادامه داد: ساعت شروع به کار شیفت صبح کارخانجات و کارگاه‌ها ۶ صبح تعیین شده که متناسب با آن سایر شیفت‌های کاری کارخانجات و کارگاه‌ها انجام می‌شود. 

وی در مورد سایر مصوبات خاطرنشان کرد: هر گونه تردد، تخلیه و بارگیری کامیونت و کامیون از ساعت ۶:۳۰ تا ۹ صبح ممنوع است و پلیس راهور نسبت به اجرای طرح تشدید، برخورد و اعمال قانون با متخلفین توقف‌های غیرمجاز و سدمعبر اقدام می‌کند.

استاندار تهران افزود: مقرر شد تا فرمانداران استان نسبت به پیگیری و ساماندهی سرویس مدارس در قالب کارگروه ماده ۱۸ و با هماهنگی ادارات کل آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های متولی اقدام کنند.

استاندار تهران همچنین یادآور شد: این مصوبات برای مهرماه اعمال و بازخورد آن مبنای تصمیمات بعدی خواهد بود.