سیدعلی آقازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز به مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و گفت: مذاکرات هسته‌ای وین مدت‌هاست که درحال کش و قوس است و علت طولانی شدن آن نیز تمام به غربی‌ها به ویژه آمریکا مرتبط است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا که دولت سیزدهم سرکار آمد با تیم مذاکره کننده جدید پای میز مذاکرات حاضر شد و فوری متن ابتکاری و پیشنهادی شامل مواضع و خواسته‌های کشورمان را به غرب ارائه کرد.

آقازاده ادامه داد: دقیقا از همان زمان به بعد شاهد بهانه‌های مداوم اروپا و آمریکا بودیم و وقت کشی‌های صورت گرفته به منظور اعمال فشار بر ایران ازسمت غرب انجام می‌شد تا بر مسیر مذاکرات تاثیر بگذارد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرد: حال نیز اخیرا اعلام شد که به بحث‌های نهایی در مذاکرات رسیده‌ایم و حتی ایدان متن نهایی توافق را به اروپا ارائه داده است تا به آمریکا بدهند و اتفاقا اختلاف نظراتی نیز به گوش رسید که پس از آن مجددا در سکوت و بی‌نتیچگی فرو رفتیم.

او می‌گوید: مسئله مبرهن این است که جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه از مواضع خود کوتاه نمی‌آید و این آمریکاست که دلیل اصلی عدم احیای برجام است. خودش از این توافق خارج شده و حال باید خواسته‌های قانونی ایران را برای برگشت بپذیرد.

آقازاده درانتها خاطرنشان کرد: این ایران نیست که علت توقف یا طولانی شدن مذاکرات است، چراکه همواره درتلاش بوده‌ایم با حفظ عزت و اقتدار و منافع ملت کشورمان راهکارهای ابتکاری برای به نتیجه رسیدن مذاکرات ارائه دهیم، اما غربی‌ها مدام خودشان را به کوچه علی چپ می‌زنند!

سیدعلی آقازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با 《....》:

آمریکا علت اصلی طولانی شدن مذاکرات است

آقازاده می‌گوید: مسئله مبرهن این است که جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه از مواضع خود کوتاه نمی‌آید و این آمریکاست که دلیل اصلی عدم احیای برجام است. خودش از این توافق خارج شده و حال باید خواسته‌های قانونی ایران را برای برگشت بپذیرد.

سیدعلی آقازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با 《....》به مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و گفت: مذاکرات هسته‌ای وین مدت‌هاست که درحال کش و قوس است و علت طولانی شدن آن نیز تمام به غربی‌ها به ویژه آمریکا مرتبط است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا که دولت سیزدهم سرکار آمد با تیم مذاکره کننده جدید پای میز مذاکرات حاضر شد و فوری متن ابتکاری و پیشنهادی شامل مواضع و خواسته‌های کشورمان را به غرب ارائه کرد.

آقازاده ادامه داد: دقیقا از همان زمان به بعد شاهد بهانه‌های مداوم اروپا و آمریکا بودیم و وقت کشی‌های صورت گرفته به منظور اعمال فشار بر ایران ازسمت غرب انجام می‌شد تا بر مسیر مذاکرات تاثیر بگذارد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرد: حال نیز اخیرا اعلام شد که به بحث‌های نهایی در مذاکرات رسیده‌ایم و حتی ایدان متن نهایی توافق را به اروپا ارائه داده است تا به آمریکا بدهند و اتفاقا اختلاف نظراتی نیز به گوش رسید که پس از آن مجددا در سکوت و بی‌نتیچگی فرو رفتیم.

او می‌گوید: مسئله مبرهن این است که جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه از مواضع خود کوتاه نمی‌آید و این آمریکاست که دلیل اصلی عدم احیای برجام است. خودش از این توافق خارج شده و حال باید خواسته‌های قانونی ایران را برای برگشت بپذیرد.

آقازاده درانتها خاطرنشان کرد: این ایران نیست که علت توقف یا طولانی شدن مذاکرات است، چراکه همواره درتلاش بوده‌ایم با حفظ عزت و اقتدار و منافع ملت کشورمان راهکارهای ابتکاری برای به نتیجه رسیدن مذاکرات ارائه دهیم، اما غربی‌ها مدام خودشان را به کوچه علی چپ می‌زنند!