به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، تا هفته گذشته ۲ شهر کشور در وضعیت قرمز قرار داشتند. همچنین، ۴۸ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۳۲۳ شهرستان در وضعیت زرد و ۷۵ شهرستان در وضعیت آبی بودند.

طبق گزارش وزارت بهداشت که مربوط به روز جمعه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ می‌شود، وضعیت رنگ بندی شهرهای کرونایی به این شکل در آمده است که در حال حاضر، ۳۳ شهر نارنجی، ۳۲۱ شهر زرد رنگ و ۹۴ شهر آبی هستند.

شهر تهران نیز همچنان در وضعیت زرد قرار دارد.