به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای بهادری جهرمی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: لذا با توجه به مصوبه ستاد کرونا در خصوص بازگشت ساعات کاری به حالت عادی، ساعت شروع کار دستگاه‌های اجرایی مطابق روال معمول خود خواهد بود و صرفا یک ساعت از پایان ساعت کاری کسر خواهد شد.