در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۰ شخصی از اهالی شهر دهدشت به یک دستگاه خودپرداز بانک تجارت مراجعه می کند و پس از انجام مراحل جهت در یافت پول متوجه می شود خودپرداز به جای مبلغ ۱۰ هزار تومان، چک پول ۵۰ هزار تومانی تحویل می دهد.پس از مشاهده این موضوع با نماینده بانک مربوطه تماس گرفته و مشکل را با آن ها در میان گذاشته اند.

آداب ایستادن در صف عابر بانک

"محمد کاظم امیر صفایی"، معاون بانک تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص این موضوع  ضمن تایید این خبر ادامه داد: یکی از همکاران به اشتباه باکس ۵۰ هزار تومانی را با چک پول‌های ۵۰ هزار تومانی را جای گذاری کرد که بلافاصله پس از این که متوجه شدند این اشتباه برطرف شد.

عابر بانک

وی در پاسخ به این سوال مبنی براینکه افراد که از این عابر بانک پول برداشت کرده اند چه می شود؟ افزود: شخصی که متوجه این موضوع شد اسکناس های دریافتی را برگشت داده است البته طبق بررسی های صورت گرفته در مجموع سه نفر به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پول برداشت کردند که نسبت به برگشت آن اقدام کردند و مشکل خاصی پیش نیامد.

امیرصفایی تصریح کرد: طبق سیستم بانک، برداشت ها از عابر بانک مشخص است و امکان کم و زیاد برداشتن پول نیست.