حجم ویدیو: ۴.۳۲M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۰۵
  • ایستادن در صف خودپرداز شاید کار آسانی به نظر برسد اما آداب خاص دارد.

  • چند نکته برای رعایت آداب شهروندی هنگام ایستادن در صف خودپرداز بانک که شاید کمتر به آن دقت کرده باشیم.