کرونا همه مردم را محافظه کار کرده است. برخی مردم پروتکل های بهداشتی کرونا را رعایت نمیکنند. برخی هم در برابر کرونا بسیار ترس هستند.


مسافری با لباس محافظ کامل در برابر کووید ۱۹ منتظر سوار شدن به هواپیما در فرودگاه شهر هوشی مین ویتنام./ عکس: AP