روحانی رئیس جمهور سابق کشورمان است. روحانی با وعده های بسیاری رئیس جمهور شد. بسیاری از مردم از روحانی گله دارند. روحانی به مردم قول داده بود مشکلات معیشتی را حل کند.

حسن روحانی در توئیتی نوشت: تروریست‌هایی که خود را در پس شعارهای افراطی دینی پنهان کرده‌اند، نه فقط به جان انسان‌ها، که نسبت به چهره رحمانی اسلام جنایت می‌کنند.

در شرایط فعلی که گروه ‎طالبان، حکومت را تصرف کرده است مسئولیت جان مردم افغانستان به عهده آن‌هاست.