بندر متروکه ایران در دریاچه ارومیه است. بندر متروکه ایران قطب گردشگری بود. بندر متروکه ایران بسیار زیبا بود. کشتی ها در بندر متروکه ایران به گل نشسته اند. 

بندر شرفخانه بزرگترین بندر ساحلی دریاچه ارومیه است که دارای امکاناتی همچون کشتیرانی ، قایقرانی و سایر امکانات گردشگری بوده که پس از خشکسالی در دریاچه ارومیه تقریبا متروک شده و تا کیلومتر ها آبی دیده نمی شود و کشتی ها و قایق های آن در کویر نمک به گل نشسته اند.

عکس: عاطفه شادی
 
 
 
لینک کوتاه: snn.ir/003yZx