لباس های رنگی و شاد دانش آموزان روستایی زیباست. لباس های رنگی و شاد دانش آموزان روستایی چشم نواز است. همه لباس های رنگی و شاد دانش آموزان روستایی را دوست دارند. لباس های رنگی و شاد دانش آموزان روستایی روحیه زیادی به کلاس تزریق میکند.


در این مراسم مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش، استاندار چهارمحال و بختیاری و مدیرکل آموزش و پرورش استان و جمعی از مسئولان استانی حضور داشتند.

بالغ بر ۸ هزار دانش‌آموز استان چهارمحال و بختیاری در ۱۵۲ مدرسه عشایری استان مشغول به تحصیل هستند. دوپلان مرکز دهستان مشایخ بخش ناغان شهرستان کیار است که در ۱۰۶ کیلومتری مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

 • بازگشایی مدارس روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری

 • بازگشایی مدارس روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری

 • بازگشایی مدارس روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری

 • بازگشایی مدارس روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری

 • بازگشایی مدارس روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری

 • بازگشایی مدارس روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری

 • بازگشایی مدارس روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری

 •  

 •  

 • بازگشایی مدارس روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری

 • بازگشایی مدارس روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری

 • بازگشایی مدارس روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری

 • بازگشایی مدارس روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری

 • بازگشایی مدارس روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری

 • بازگشایی مدارس روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری

 • بازگشایی مدارس روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری

 • بازگشایی مدارس روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری

 • بازگشایی مدارس روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری

 • بازگشایی مدارس روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری

 • بازگشایی مدارس روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری

 • بازگشایی مدارس روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری

 • بازگشایی مدارس روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری

 • بازگشایی مدارس روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری

 • بازگشایی مدارس روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری

 • بازگشایی مدارس روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری

 • بازگشایی مدارس روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری

 • بازگشایی مدارس روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری

 • بازگشایی مدارس روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری

 • بازگشایی مدارس روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری