به گزارش پارس نیوز، نسرین مقانلو با انتشار این عکس نوشت: 
.
آنان که میرقصند
درچشم کسانی که
صدای آهنگ را نمیشنوند
همیشه دیوانه به نظر می آیند.

فردریش نیچه_فیلسوف

AndroidOnlineNewsImage