تصویری از لباس نظامی و اسلحه‌ شخصی رهبری منتشر شد. لباس نظامی و اسلحه‌ شخصی رهبری مربوط به دوران جنگ است. لباس نظامی و اسلحه‌ شخصی رهبری در نمایشگاه در معرض دید عموم است. عکس از لباس نظامی و اسلحه‌ شخصی رهبری تاکنون منتشر نشده بود.


تصویر منتشرنشده‌ای از لباس نظامی خاکی (بسیجی) و اسلحه‌ی شخصی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دوران دفاع مقدس که امروز در نمایشگاه "در لباس سربازی" دفتر نشر آثار رهبری در معرض بازدید قرار گرفت.