برخی  بیماران روانی ترسناک هستند. بیماران روانی نیاز به مداوا دارند. روحیه  بیماران روانی حساس است.

به گزارش برنا؛ وسواس های فکری که در بیماران روانی به وجود می آید ناشی از اختلالات درونی و روحی آنهاست که گاهی این وسواس ها منجر می شود رفتارها و یا حرفایی عجیب و غریب از آن ها سر بزند در اینجا یادداشت های عجیب و مرموز بیماران روانی روی درختان متعلق به سربازان بیمار قدیمی جنگ های آمریکا می باشد را می خوانید.

 
در پارک پریویل در مریلند، صدها درخت وجود دارد که پیام های مرموزی روی آن ها کنده کاری شده است. این درختان در زمینی قرار دارند که قبل از اینکه پارک شود بخشی از مرکز پزشکی دولتی سربازان بود. این مرکز پزشکی یک بیمارستان روانی است و بسیاری از بیماران آن سربازان قدیمی جنگ های آمریکا هستند. برخی از بیماران در مدت اقامت خود در بیمارستان و مرکز توانبخشی روانی در این زمین ها نشانه هایی از خود برجای گذاشتند تا امروزه کشف شود.

بسیاری از کنده کاری ها مختصر هستند، عبارت های تک کلمه ای مثل «کمک»، «پلیس»، «آدم کشی» و ... . برخی دیگر شعارهای مذهبی یا عبارات سیاسی هستند:

«شاه شاهان و خدای خدایان»

«نبرد آرماگدون»

«قدرت نزد اوست در بهشت و زمین»

«مسیح به پلیس گفت جنگ جهانی دوم وجود ندارد»

برخی پیام ها شامل اعترافات آزاردهنده است:

«راهبان نمی خواستند تیلور هالی را بکشند.»

«ادی کنی نمی خواست جورج نوریس را بکشد...»

بسیاری از درختان شامل یک نام می شود که ممکن است نام کسی باشد که یادداشت را حکاکی کرده است. این حکاکی مدت ها پیش انجام شده اند، بااین حال تعداد کمی از ساکنان پریویل از وجود آن ها آگاه هستند.