به گزارش پارس نیوز ، تعداد زیادی از پزشکان فعال در مراکز درمانی سراسر کشور با نوشتن "نسخه حضور" آحاد مردم را به مشارکت پرشور در انتخابات ریاست جمهوری در هشتم تیرماه و حضور در پای صندوق‌های رأی دعوت کردند.

پزشکان، کادر درمان، اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی و خانواده نظام سلامت در قالب پویش "نسخه حضور" طی ابتکاری جالب با نوشتن پیام‌ها و متن‌های انگیزشی در نسخه‌های پزشکی خود و انتشار این نسخه‌ها، مردم را برای حضورپررنگ و منسجم در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دعوت کرده‌اند.

نمونه‌هایی از این نسخه‌ها را در ادامه مشاهده می‌کنید:/تسنیم

وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , بیمارستان , پزشک , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , بیمارستان , پزشک , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , بیمارستان , پزشک , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , بیمارستان , پزشک , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , بیمارستان , پزشک , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , بیمارستان , پزشک , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , بیمارستان , پزشک , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , بیمارستان , پزشک ,