به گزارش پارس نیوز ، عبدالمجید اجتهادی در نشست خبری امروز با بیان اینکه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به یک سازمان سودده تبدیل شده، اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم در این سازمان در سه سال گذشته تعیین تکلیف ابر پرونده‌های رسوبی که برخی از این پرونده‌ها به دهه ٧٠ برمی‌گشت و در این مدت در زمینه تعیین تکلیف اموال منقول رشد ۵۴٧ درصدی را داشتیم. 

وی ادامه داد: همچنین در بحث اعاده‌ کالاهای متروکه رشد ١٣٢٠ درصدی داشتیم که همین اقدام منجر به بازگشت سریع کالا به بازار شد و این میزان رشد اعاده کالا افزایش سرعت تعیین تکلیف پرونده‌ها را نشان می‌دهد و اخطاری به صاحبان کالا است که هر چه سریع‌تر به دنبال تعیین تکلیف کالای خود بروند. 

معاون وزیر اقتصاد از توقیف اموال کوروش کمپانی خبر داد و گفت: بخشی از اموال منقول و غیرمنقول کوروش کمپانی در کیش و سایر استان‌ها شناسایی و توقیف و در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته است، این اموال شامل امللک، خودرو و تعدادی موبایل است که در تیر ماه این ارزش‌گذاری می‌شوند و در اولین مزایده به فروش می‌رسند. 

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: درآمد حاصل از فروش اموال کوروش کمپانی به خزانه دولت نمی‌رود و تمام درآمد صرف جبران خسارت شکات می‌شود.بخشی از اموال در خارج از کشور است که نهادهای متولی برای استرداد آنها در حال مذاکره و پیگیری هستند. /نامه نیوز