به گزارش پارس نیوز، طحان نظیف در پاسخ به سوالی که آیا امکان دارد اگر کسی در دور قبل انتخابات، احراز صلاحیت شده یا نشده باشد این دوره تغییر کند؟ گفت: ممکن است ابهاماتی وجود داشته باشد که الان برطرف شده باشد یا ترکیب اعضای شورای نگهبان تغییر کرده باشد.

وی افزود: ممکن است اعضای قبلی شورای نگهبان هم اطلاعات جدیدی داشته باشند.