به گزارش پارس نیوز ، آن طور که علیمردان عظیمی در نامه خود گفت قیمت هایما S7 در کارخانه حول و حوش 92 میلیون تومان افزایش یافته است. بنابراین آبی های جاده مخصوص که پیش تر هر دستگاه هایما S7 را برای متقاضیان حدود 875 میلیون تومان فاکتور می کرد از این به بعد هر دستگاه هایما S7 را با قیمتی نزدیک به 967 میلیون تومان به مستریان واگذار می کند. قیمت کارخانه ای دیگر عضو خانواده هایما نیز حدود 100 ملیون تومان افزایش یافت. خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص پیشتر هر دستگاه هایما S5 را با قیمتی حول و حوش 850 میلیون تومان عرضه می کرد.

اما قیمت هایما S8 کمتر از دو عضو دیگر خانواده هایما رشد کرده است. این محصول که به تازگی به سبد محصولاتی ایران خودرو اضافه شده رشدی حدود 85 میلیون تومان را به خود دیده است. هایما S8 پیش از این با قیمتی حدود یک میلیارد و 70 میلیون تومان فاکتور می شد اما از این به بعد متقاضیان باید برای در اختیار گرفتن این عضو خانواده هایما حول و حوش یک میلیارد و 155 میلیون تومان پرداخت کنند.    

مدیرعامل ایران خودرو در نامه خود به سازمان بورس طور مشخص دلیل افزایش قیمت محصولات مونتاژی خود را توضیح نداده است.
 
البته این قیمت های اعلامی مربوط به قیمت کارخانه ای هست و در نامه مدیرعامل ایران خودرو قیمت مصرف کننده مشخص نشده است. قیمت مصرف کننده علاوه بر قیمت کارخانه ای شامل هزینه هایی مانند شماره گذاری، عوارض و مالیات های متعلقه نیز می شود. 

برنامه ایران خودرو برای افزایش قیمت هایما X7 مشخص نیست. اما به نظر می رسد قیمت این عضو خانواده هایما به زودی افزایش پیدا کند.

افزایش قیمت خانواده هایما در کارخانه روی قیمت بازاری این خانواده خودرویی اثر منفی خواهد گذاشت و نمودار آنها را صعودی می کند.  

ایران خودرو

 
منبع:اکوایران