تصاویری از جشن پیروزی مردم فلسطین در نبرد با رژیم صهیونیستی پس از پذیرفتن آتش بس توسط رژیم صهیونیستی را می بینید.

3

1