با شروع موج چهارم بیماری کرونا و افزایش تعداد مبتلایان، نقاهتگاه بیماران ترخیصی کرونا در سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک و بیمارستان صحرایی قزوین در محوطه بیمارستان ارتش در لشگر ۱۶ زرهی قزوین برپا و فعال شده است. بیمارستان صحرایی ارتش دارای ۶۰ تخت است و امکانات و تجهیزات لازم را برای بستری بیماران کرونایی دارد.

بیمارستان صحرایی

بیمارستان صحرایی