حمام وکیل در شیراز در سال ۱۱۸۷ هجری قمری بنا گردیده و از معماری بی نظیر و منحصر به فردی برخوردار است.

حمام وکیل