ودی جولیانی، وکیل ترامپ و مسئول پیگیری شکایت‌های انتخاباتی او هنگام برگزاری کنفرانس خبری به حدی عرق کرد که رنگ مصنوعی موهایش روی صورتش جاری شد و این موضوع توجه خبرنگاران آمریکایی را به خود جلب کرد.

3

2

1