بازدید محسن هاشمی رفسنجانی رییس شورای اسلامی شهر از ناوگان جدید شهری تهران

محسن هاشمی