در این طرح برای افراد و اصنافی که از ماسک استفاده نمی‌کنند، جریمه ریالی در نظر گرفته می‌شود. به دنبال افزایش شیوع کرونا در کشور و موج قدرتمند بیماری حالا ماسک زدن از درب منزل اجباری شده است، قانونی که بسیاری اعتقاد دارند باید خیلی زودتر از این‌ها اجرایی می‌شد.