به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی درباره استعفای وزیر بهداشت در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

دولت با طناب پوسیده یک مولتی میلیاردر وارد چاه طرح تحول سلامت شد و حالا در میانه راه گیر کرده است.  

  تشبیه من از طرح تحول سلامت و کاری که قاضی زاده الان کرد همون اتوبوس ترمز بریده است که راننده این دفعه خودش را نجات داد و سرنشینان را به خدای بزرگ سپرد.

دولت با طناب پوسیده یک مولتی میلیاردر وارد چاه طرح تحول سلامت شد و حالا در میانه راه گیر کرده است.

قاضی زاده نباید می رفت و باید می ماند و جواب ندانم کاری های خود در نظام سلامت را می داد. طرحی که فقط در سال گذشته حدود سی و پنج هزار میلیارد تومان هزینه روی دست کشور گذاشت و رنج مردم را هم کم نکرد.

طرحی که مطالعات پشتیبان برایش وجود نداشت، یک قانون یا بندی از قانون هم نداشت و صرف ذهنیات یک نفر اجرایی شد.

طرحی که هیچیک از ایرادهای ساختاری نظام سلامت را درمان نکرد و صرفاً پول بیت المال را در جیب عده ای پزشک ریخت.

برای دکتر نمکی دعا میکنم تا بتواند این اتوبوس ترمز بریده را مهار کند.