به گزارش پارس نیوز، 

 سرکارخانم ⁧ ریگی ⁩ به عنوان سفیر انتخاب شد برای ایشان آرزوی توفیق داریم اما رئیس جمهور در دولت اولین بار در باره انتصاب یک سفیر صحبت کردند و سه علت و هدف برای آن برشمرند:

اهل سنت

‌بلوچ بودن

‌زن بودن

هدف: همبستگی ملی

تنها مطلبی که اشاره نمی‌شود کارآمدی و سنخیت با دیپلماسی است. اگر تخصص هم به اون دلایل اضافه می‌شد بسیار قابل دفاع بود