به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی با اشاره به تلاش های رئیس کل بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز از یک طرف و سیاه نمایی رئیس سازمان انرژی اتمی از سوی دیگر نوشت: