به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال رسانه ای طی توییتی مطلبی از یک روزنامه در سال 78 را که در آن زمان اصلاح طلبان افتخار میکردند که اصولگرا هستند، به اشتراک گذاشت.