به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر فضای مجازی با انتشار توییتی به بررسی تفاوت گفتمان مقاومت و سازش پرداخته و نوشت: