به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر فضای مجازی طی توییتی درباره تفاوت اعتراضات کارگران نیشکر در شوش و اعتراضات مردم بابت گرانی سوخت در فرانسه، نوشت: